SERWIS KOTŁA GAZOWEGO

Serwis kotła (pieca) gazowego należy wykonywać w regularnych, nie dłuższych niż rocznych odstępach. Niezależnie od gwarancji, kotły gazowe atmosferyczne (starszej generacji, z otwartą komorą spalania) jak i kondensacyjne (najnowszej generacji, z zamkniętą komorą palnika) wymagają przeglądów oraz czyszczenia. Wszystkie pracują spalając mieszankę gazu z powietrzem i jakość tych dwóch składników dostarczanych do kotła oraz ich dobór (stosunek mieszanki, regulacja ciśnienia, analiza spalin) składają się na sprawność kotła, stan zanieczyszczeń odkładanych w komorze spalania, ogólny stan urządzenia.

Wymienniki ciepła w urządzeniach, na skutek źle dobranych mieszanek, nienależycie wykonywanych lub zaniechanych corocznych serwisów tracą sprawność, zmniejsza się odbiór ciepła a w efekcie ulegają uszkodzeniu. To z kolei prowadzi do niebezpieczeństwa:

-w kotłach atmosferycznych-wydostawanie się ognia poza wymiennik oraz spalin, do pomieszczenia.
-w kotłach kondensacyjnych-przepalenie komory, rozszczelnienie kotła.

Serwis (roczny przegląd gwarancyjny) polega na:

-ogólne oględziny kotła
-sprawdzenie parametrów
-kontrola zespołu palnika
-kontrola, czyszczenie oraz w razie konieczności wymiana elektrody jonizacyjnej i elektrod zapłonowych
-czyszczenie komory spalania
-kontrola i w razie konieczności wymiana uszczelnień komory spalania
-czyszczenie wanny kondensatu oraz syfonu
-kontrola i ewentualne uzupełnienie czynnika w naczyniach zbiorczych c.o. i c.w.u.
-kontrola zaworu bezpieczeństwa
-czyszczenie filtrów c.o. i c.w.u.
-kontrola szczelności instalacji gazowej
-analiza spalin (kotły kondensacyjne)
-kontrola anody w zasobniku c.w.u.
-regulacja parametrów

komora spalania kotła kondensacyjnego
nie czyszczona przez dłuższy okres czasu
filtry c.o / c.w.u. nieczyszczone przez dłuższy czas
wanna kondensatu
a w niej „niespodzianka”
i całkowicie wypalona komora

SERWIS-KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH

Każdy właściciel obiektu w którym istnieje instalacja gazowa (domki, mieszkania, warsztaty, hale, magazyny), ma obowiązek nałożony przez prawo budowlane, wykonać coroczną kontrolę szczelności instalacji gazowej. Kontrolę taką przeprowadzić musi osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia gazowe / energetyczne.

Za wykonanie corocznej kontroli odpowiada właściciel lub zarządca obiektu.

Z każdej kontroli należy sporządzić protokół w którym powinny być umieszczone:

-data przeprowadzonej kontroli
-ewentualne naprawy (usunięcia wycieków)
-stwierdzenie szczelności (lub nieszczelności) instalacji
-uwagi i zalecenia pokontrolne
-podpisy osoby wykonującej przegląd instalacji oraz właściciela lub użytkownika obiektu
-numer uprawnień kontrolującego