SERWIS KOTŁÓW OLEJOWYCH

Serwis kotłów olejowych, należy przeprowadzać po każdym tankowaniu, lecz nie rzadziej niż raz do roku. Powinniśmy także wezwać serwis w sytuacjach niepokojących a szczególnie: głośna praca, zapach spalin, wybuchowe odpalanie, wyłączanie, trudny zapłon. Brak serwisu (czyszczenia, regulacji, wymiany filtrów i dyszy) prowadzi do nagromadzenia sadzy w komorze spalania, niskiej wydajności kotła, wydostawania się spalin do pomieszczenia, uszkodzenia urządzenia.

Corocznie należy:

-sprawdzić i wyregulować ciśnienie oraz podciśnienie oleju na pompie
-sprawdzić i wyregulować parametry pracy
-wykonać pomiar ilości sadzy w kominie
-wykonać analizę spalin oraz wyregulować mieszankę olejowo-powietrzną
-wymienić filtr oleju
-skontrolować i w razie konieczności wymienić dyszę olejową
-skontrolować, ustawić a w razie konieczności wymienić elektrody
-wyczyścić czujnik światła (skontrolować działanie)
-wyczyścić komorę spalania
-wyczyścić filtry c.o. i c.w.u.
-sprawdzić i ewentualnie dopełnić naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u.

Poniżej kilka przykładów zaniedbania serwisu: