Uzdatnianie wody, to doprowadzenie jej do takiego stanu, aby nadawała się do użytku w naszym domu (mieszkaniu), zapewniała zdrowie oraz stwarzała komfort użytkowania.

Woda sanitarna (w odróżnieniu od technicznej) powinna posiadać odpowiedni smak, zapach, oraz być zdatna do picia. Wprawdzie woda służąca do kąpieli, prania nie musi spełniać tego ostatniego wymogu należy ją jednak uzdatnić, aby stwarzała komfort użytkowania.

O ile woda wodociągowa musi spełniać odpowiednie wymogi o które musi zadbać dostawca (zdatna do picia, zawartość manganu, żelaza, azotanów, azotynów, węglanu wapnia musi zawierać się w przedziale zgodnym z Polską Normą), o tyle z wodą z ujęcia własnego (studnia) jest już o wiele gorzej. Najczęściej taka woda zawiera duże ilości żelaza i manganu, co powoduje nieprzyjemny zapach i metaliczny smak, co nie pozostaje także bez wpływu na nasze zdrowie.